Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Co się stało z PFS Card Services (Ireland) Ltd?

Kieran Wallace i Andrew O'Leary z Interpath w Irlandii zostali mianowani wspólnymi tymczasowymi likwidatorami Spółki z o.o. PFS Card Services (Ireland) Limited („PCSIL” lub „Spółka”) na mocy postanowienia Irlandzkiego Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2024 roku.

Spółka była specjalistycznym dostawcą rozwiązań płatniczych dla konsumentów indywidualnych, sektoru biznesowego i rządowego. Spółka posiada zezwolenie Banku Centralnego Irlandii (w skrócie „CBI”) na wydawanie pieniędzy elektronicznych.

Jak mogę sprawdzić czy moja karta była wydana przez PCSIL?

Na odwrocie karty (strona na której znajduje się pasek magnetyczny) będą zawarte słowa „PFS Card Services Ireland” lub „PCSIL” (przykład na zdjęciu załączonym poniżej).

Alternatywnie zalecamy zapoznać się z warunkami korzystania z karty. Jeżeli niniejszy regulamin nawiązuje do „PFS Card Services Ireland”, oznaczałoby to że karta została wydana przez tę Spółkę.

Czy mogę nadal korzystać z mojej karty?

Tak. Wszyscy, którzy obecnie posiadają karty wydane przez PCSiL mogą w dalszym ciągu wpłacać środki na swoją kartę do 17 lipca 2024 roku oraz kontynuować wypłatę środków ze swoich kart do 17 stycznia 2025 roku.

Zalecamy skontaktowanie się z innym wydawcą kart płatniczych w najszybszym możliwym terminie.

Czy moje środki są chronione w okresie likwidacji?

Tak. Wszystkie środki właścicieli kart przechowywane przez PCSIL są zabezpieczone na mocy regulaminu Wspólnot Europejskich dotyczącego pieniędzy elektronicznych z 2011 roku (z późn.zm.). Fundusze te będą zabezpieczone przez cały okres likwidacji i nie będą częścią majątku likwidacyjnego.

Czy mogę nadal przelewać środki na moją kartę?

Tak. Wszyscy obecni posiadacze kart, mogą dalej przelewać środki na kartę do 17 lipca 2024 roku, z wyjątkiem wpłat wykonanych kuponami (voucher top ups), które nie są akceptowane.

W ramach procesu likwidacji wprowadzone zostaną nowe limity w zakresie doładowań kart. Więcej szczegółów poniżej.

Pytania dotyczące likwidacji

Na czym polega likwidacja?

Gdy likwidacja spółki jest planowana, kluczowi interesariusze mogą ubiegać się o wyznaczenie likwidatorów. Jednym z głównych celów likwidatora jest uporządkowana likwidacja działalności spółki oraz maksymalizacja środków z upłynnienia aktywów na rzecz wierzycieli spółki.

W oparciu o aktualne prognozy finansowe udostępnione przez PCSIL, Spółka jest wypłacalna i likwidatorzy likwidują PCSIL na tej podstawie.

Jaką funkcję pełnią likwidatorzy?

W przypadku Spółki PCSIL likwidatorzy zajmują się:

  • przeprowadzeniem uporządkowanej likwidacji Spółki i możliwie najszybszym zwrotem środków posiadaczom kart
  • minimalizacją zakłóceń dla obecnych posiadaczy kart, zwłaszcza odbiorców wrażliwych i zależnych od kart przedpłaconych, poprzez kontynuację handlu przez krótki okres czasu. W tej sytuacji właściciele kart będą mogli na nie wpłacać i wypłacać środki (w ramach narzuconych ograniczeń) przez pierwsze 6 miesięcy od dnia likwidacji, czyli do 17 lipca 2024 roku
  • postępowaniem w sposób uczciwy wobec właścicieli kart w trakcie procesu likwidacji, poprzez zastosowanie najlepszych praktyk branżowych zgodnie z zaleceniami specjalistów wyznaczonych przez likwidatorów oraz ostrożną komunikację za pośrednictwem dystrybutorów utrzymujących relacje z właścicielami kart.

Czym jest likwidacja wypłacalna?

Gdy spółka jest wypłacalna, oznacza to że w przypadku likwidacji firma ma możliwość spłacenia wszystkich wierzycieli w całości. Oznacza to, że wszyscy właściciele kart będą mogli wykorzystać swoje środki lub uzyskać ich zwrot.

W oparciu o aktualne prognozy finansowe udostępnione przez PCSIL, Spółka jest wypłacalna i likwidatorzy likwidują PCSIL na tej podstawie.

Czy w tym przypadku likwidacja będzie definitywnie wypłacalna?

W oparciu o aktualne prognozy finansowe udostępnione przez PCSIL, likwidatorzy przewidują, że ta likwidacja będzie wypłacalna, aczkolwiek nie jest to pewne na tym etapie.

Likwidatorzy będą w sposób ciągły nadzorować wypłacalność Spółki przez cały proces likwidacji.

A co jeśli likwidacja okaże się niewypłacalna?

Nie spodziewamy się żadnego wpływu na środki posiadaczy kart. Właściciele kart mogą dalej wydawać środki lub otrzymać ich zwrot. Jest możliwość, że wierzyciele (z wyjątkiem właścicieli kart) nie zostaną spłaceni w całości.

Kto reguluje bieżącą działalność likwidatorów?

Likwidatorzy wykonują swoje obowiązki zgodnie z regulaminem Companies Act 2014 (ustawa o spółkach). W ramach tego likwidatorzy utrzymują i będą regularnie komunikować się z Bankiem Centralnym Irlandii („CBI”) w sprawie postępów i strategii likwidacji. Należy zaznaczyć że CBI kontynuuje autoryzację PCSIL, a Spółka dalej podlega przepisom dotyczącym pieniądza elektronicznego, the Consumer Protection Code oraz the Criminal Justice Act (Ustawa o Odpowiedzialności Karnej).

Likwidatorzy są regulowani przez Instytut Biegłych Księgowych w Irlandii, a tymczasowa likwidacja podlega nadzorowi High Court w Irlandii.

Czy środki posiadacza karty są narażone na ryzyko?

Wszystkie środki właścicieli kart utrzymywane przez PCSIL są zabezpieczone na mocy regulaminu Wspólnot Europejskich dotyczącego pieniędzy elektronicznych z 2011 roku (z późn.zm.). Oznacza to, że środki posiadaczy kart są wydzielone i nie zostaną wykorzystane na spłatę wierzycieli lub pokrycie kosztów likwidacji.

Ile będzie trwać process likwidacji?

Prawdopodobny okres likwidacji to 18 miesięcy. Należy jednak podkreślić, że z dniem 17 stycznia 2025 roku, korzystanie z kart zostanie zawieszone.

Gdzie znajdę najnowsze informacje dotyczące likwidacji?

Strony internetowe poniżej będą aktualizowane przez cały okres likwidacji.

Pytania dotyczące kart i kont

Moje wynagrodzenie/zasiłki socjalne są wpłacane na moją kartę. Co to oznacza w mojej sytuacji?

Wszyscy posiadacze kart mogą w dalszym ciągu wpłacać i wypłacać środki z karty do 17 lipca 2024 roku. Oznacza to, że konta posiadaczy kart będą nadal otwarte na wpłaty (np. wynagrodzenie i świadczenia socjalne) przez ten 6-miesięczny okres.

Od 17 lipca 2024 r. karty będą dostępne wyłącznie do wypłacania środków. Od tego dnia na konta posiadaczy kart nie będą już mogły wpływać wpłaty (np. wynagrodzenie i świadczenia z opieki społecznej).

Zaleca się, aby jak najszybciej rozpocząć poszukiwania alternatywnych rozwiązań w zakresie otrzymywania wynagrodzenia / świadczeń socjalnych.

Kiedy moja karta przestanie działać?

17 lipca 2024 r. wpłacanie środków na karty nie będzie już dozwolone, gdyż wszystkie karty zostaną w tym dniu zmienione na status „spend only”, co oznacza, że posiadacze kart będą mogli nadal wypłacać środki, ale nie będą mogli wpłacać nowych środków na swoje karty.

17 stycznia 2025 r. wszystkie karty zostaną zamrożone, a posiadacze kart nie będą już mogli z nich korzystać.

Mam kartę wydaną przez PCSIL, jednak nie mogę nawiązać kontaktu z dystrybutorem. Co muszę teraz zrobić?

Dystrybutorzy doświadczają obecnie dużą liczbę połączeń, co może prowadzić do opóźnień w kontakcie.

Na końcu tego dokumentu zamieszczona będzie lista numerów telefonów przez które można skontaktować się z dystrybutorem. Dodatkowo zamieszczone będą szczegółowe informacje dotyczące adresu, na który można przesyłać zapytania pisemne.

Dane kontaktowe centrum obsługi klienta znajdują się na odwrocie karty (strona z paskiem magnetycznym).

Mój dystrybutor poinformował mnie że przechodzi do alternatywnej firmy regulowanej. Co to znaczy?

Oznacza to, że Twoja karta może zostać wydana przez nowego wydawcę (jako alternatywa dla PCSIL). Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi powiadomieniami otrzymanymi od dystrybutora i skontaktowanie się z nim w tej sprawie.

Środki na koncie pozostają zabezpieczone.

Chcę dezaktywować swoją kartę i otrzymać zwrot środków. Czy jest to możliwe?

Jako posiadacz karty masz możliwość uzyskania zwrotu środków, kontaktując się z centrum obsługi klienta, którzy zajmą się zwrotem pieniędzy, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów Consumer Due Diligence („CDD”). Zwrot pieniędzy to transfer środków znajdujących się na karcie na inną kartę lub konto bankowe pod nazwiskiem posiadacza karty.

CDD odnosi się przede wszystkim do posiadacza karty przedstawiającego dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) i dowód adresu (np. kopię rachunku opłat mieszkaniowych). Wymagania CDD mogą się różnić w zależności od posiadacza karty i jurysdykcji, dlatego też w przypadku zwrotu środków, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta, aby spełnić wymagania CDD. Dane kontaktowe centrum obsługi klienta znajdują się na odwrocie karty (strona z paskiem magnetycznym).

Szczegóły procesu reklamacyjnego zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki w najszybszym możliwym terminie.

Alternatywnie posiadacze kart mogą nadal wydawać środki zgromadzone na karcie zgodnie z obowiązującym regulaminem do 17 stycznia 2025 roku.

Co się stanie, jeśli nie wydam środków lub nie złożę wniosku o zwrot pieniędzy do 17 stycznia 2025 roku?

Wszelkie środki posiadacza karty przechowywane przez PCSIL na koniec 17 stycznia 2025 r. zostaną przelane na konto nieodebranych dywidend w High Court w Irlandii. W tej sytuacji każdy posiadacz karty, który chce obecnie ubiegać się o zwrot pieniędzy, musi skontaktować się z biurem High Court w Irlandii.
Dalsze szczegóły dotyczące tego procesu zostaną w odpowiednim czasie rozpowszechnione za pośrednictwem dystrybutorów i opublikowane na stronie internetowej likwidatorów.

Czy mogę nadal kupować kupony (vouchers)?

Nie. Po mianowaniu likwidatorów nie można zakupić nowych kuponów (voucherów).

Wszelkie kupony zakupione przed mianowaniem likwidatorów będą uznawane.

Jednakże:

  • Funkcja doładowania karty w przypadku kuponów jest obecnie zawieszona.
  • Trwają działania mające na celu naprawienie tego problemu - posiadacze kart zostaną poinformowani gdy zostanie on rozwiązany.
  • Kupony zakupione przez posiadaczy kart przed mianowaniem likwidatorów w dniu 17 stycznia 2024 r. pozostają zabezpieczone.
  • Posiadacze kart zostaną powiadomieni, gdy usługa zostanie rozwiązana.

Czy nadal mogę skontaktować się z zespołem obsługi posiadaczy kart?

Tak. Posiadacze kart powinni w dalszym ciągu kierować zapytania, e-maile i telefony do swojego dystrybutora, tak jak do tej pory.

Posiadacze kart Correos powinni w dalszym ciągu kierować swoje zapytania do istniejącego zespołu obsługi klienta, tak jak do tej pory.

Czy mogę ubiegać się o nową kartę?

Po mianowaniu likwidatorów nowe karty nie będą wydawane nowym klientom przez PCSIL.

Moja karta utraciła ważność, czy zostanie odnowiona?

Tak. Na wszystkie karty, których ważność wygasa w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od likwidacji, zostaną wydane nowe karty automatycznie. Karty wygasające po 17 stycznia 2025 r. nie będą wydane ponownie.

Czy na moją kartę zostaną nałożone jakieś ograniczenia lub limity?

Tak. W ramach likwidacji likwidatorzy wprowadzili szereg ograniczeń i zmian w dotychczasowych zasadach dotyczących kart:

  • Obowiązują nowe limity wpłat na kartę i salda: maksymalne limity wpłat i salda są obecnie ustalane i zostaną niedługo potwierdzone.
  • Nieaktywni posiadacze kart: każde konto posiadacza karty o saldzie mniejszym niż 10 EUR, na którym nie przeprowadzono żadnych transakcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zostanie przełączone na tryb „spend only” od daty rozpoczęcia likwidacji, co oznacza, że posiadacze kart będą mogli nadal wypłacać środki, ale nie będą mogli wpłacać nowych środków na swoje karty.

Czy obciążenia zwrotne (chargeback) lub transakcje będące obecnie przedmiotem sporu będą kontynuowane w normalny sposób?

Tak, obciążenia zwrotne (chargeback) i transakcje sporne, które miały miejsce przed lub zaraz po wyznaczeniu likwidatorów, będą kontynuowane w procesie standardowym.

Mam kartę PCSIL. Nie mam środków na karcie, nigdy nią nie wykonałem/am żadnego zakupu ani nie wpłacałem/am na nią środków. Jak na mnie wpływa ta sytuacja?

Wszystkie karty niezawierające transakcji inicjowanych przez posiadacza karty i z zerowym saldem zostaną teraz zamrożone. Oznacza to, że nie można już korzystać z karty i nowa karta nie zostanie wydana.

Czy na moją kartę zostaną naliczone dodatkowe opłaty?

Nie. Opłaty będą nadal pobierane zgodnie z obecnym regulaminem.

Jak mogę zgłosić zażalenie przeciw PCSIL?

Prosimy w dalszym ciągu kierować skargi za pośrednictwem poprzednich kanałów komunikacji. Adres e-mail do składania skarg na PCSIL to: EU-Info@emlpayments.com.

Miałem/am już skargę klienta do PCSIL – co teraz?

Wszelkie skargi złożone przed powołaniem likwidatorów zostaną rozpatrzone i zostaną udzielone na nie odpowiedzi.

Moja karta jest zablokowana. Mam środki na karcie - jak mogę odblokować kartę?

Likwidatorzy są świadomi tego problemu i trwają działania mające na celu jego naprawienie. Posiadacze kart zostaną poinformowani o rozwiązaniu problemu.

Uważaj na oszustów

Prosimy o zachowanie szczególnej czujności w związku z wszelkimi e-mailami, SMS-ami i połączeniami telefonicznymi, które mogą być otrzymane w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Oszuści mogą próbować wykorzystać likwidację, podając się za Interpath, PCSIL lub CBI i wymagać zarejestrowanie lub ponowną rejestrację Twoich danych. Oszuści mogą także używać wątki zawierające oryginalne wiadomości SMS Interpath lub PCSIL ze sfałszowanymi informacjami. PCSIL i Interpath nigdy nie wyślą SMS-ów lub e-maili z linkiem do strony logowania lub witryny internetowej, która prosi o udostępnienie jednorazowych kodów bankowych.